Vink is de laatste decennia sterk en constant gegroeid. Om de organisatie verder te kunnen laten floreren, zijn – en worden – er nieuwe structuren uitgezet om klaar te zijn voor de nabije en verdere toekomst. Hiermee kan en zal Vink nog meer gaan betekenen en waarde toevoegen voor relaties op onder meer civiel en milieukundig gebied.

Als hoofd van de afdeling Advies & Ontwerp is Stefan van de Waerdt vanaf 1 juni eveneens eindverantwoordelijk voor het Milieutechnisch Adviesbureau, waarvan de dagelijkse leiding berust bij Renzo Druijff. Op deze wijze komen er een aantal belangrijke disciplines samen om de relaties nog beter te kunnen bedienen op een breder vlak en kan er snel gereageerd worden op veranderende omstandigheden en/of uitgangspunten. Onafhankelijk en objectief.

Breed scala diensten
De (nieuwe) afdeling Advies, Ontwerp en Milieu biedt een breed scala aan engineerings- en adviesdiensten op het gebied van infrastructuur. Denk daarbij aan riolering, verkeerskunde, verhardingen, bodemverontreiniging en -sanering, geo-informatie, groen, flora, fauna et cetera. Deze afdeling, waarvan Stefan van de Waerdt bedrijfsleider is geworden, houdt zich vooral bezig met civiele werkzaamheden, vanaf prille planontwikkeling tot uiteindelijke realisatie en oplevering. Uitgangspunten daarbij zijn de totale ontzorging van de opdrachtgever(s) en het indien mogelijk realiseren van besparingen.

Deze ontwikkeling bij Vink zal gaan zorgen voor een (nog) slimmere uitvoering van werk en een betere uitgangspositie bij de acquisitie van opdrachten. Van deze kennis en synergie binnen Vink zullen opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers onmiskenbaar de vruchten plukken.

Synergie
Stefan van de Waerdt heeft in de afgelopen 20 jaar veel ervaring bij Vink opgedaan in het adviseren, ontwikkelen en realiseren van infrastructuur. Hij is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de tekenafdeling, met name verdere automatisering. Verder is hij vaardig in het aanvoelen wat een potentiële opdrachtgever wil en nodig heeft. Hij is goed op de hoogte van de synergie die de diverse disciplines binnen Vink kunnen bieden.

www.vink.nl