BARNEVELD – Het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen staat hoog op de agenda van de BIK. Grootste uitdaging is de netcongestie. Daar wordt samen met de gemeente Barneveld en de ondernemers zelf hard aan gewerkt.

De schaarste op het elektriciteitsnet dwingt bedrijven om de komende jaren op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen, stelt Wicha Benus, regisseur Smart Energy Hub Harselaar. “Er zijn tientallen bedrijven, en dan denk ik voornamelijk aan ondernemingen op Harselaar, die graag willen groeien. Ze willen hun capaciteit uitbreiden, productieprocessen verduurzamen, nieuwe machines aanschaffen, maar worden daarin geremd door een tekort aan stroom. Ook bij de uitgifte van nieuwe kavels speelt dit tekort een rol.”

De gemeente Barneveld onderzoekt daarom de mogelijkheid om een Smart Energy Hub te realiseren. Via zo’n hub kunnen bedrijven duurzaam opgewekte stroom lokaal met elkaar delen en kan schaarse netwerkcapaciteit beter benut worden. Om te onderzoeken of dit haalbaar is, stelden zo'n 25 ondernemers die gevestigd zijn op Harselaar hun verbruikdata beschikbaar en vulden een vragenlijst in. Hieruit rolt een energiescan die op 21 september aan de betrokken ondernemers wordt gepresenteerd, vertelt Benus. “In kaart is gebracht wat de huidige afspraken zijn met de netbeheerder, tegen welke grenzen bedrijven aanlopen en welke toekomstplannen ze hebben. En ik kan je vertellen: die plannen worden flink gedwarsboomd als we niet actief en collectief aan de slag gaan met dit probleem. Want het ziet er naar uit dat we in 2025 een capaciteitstekort hebben van zo'n 25%.”

Oplossingen liggen allerminst binnen handbereik, geeft Benus aan, en worden gevonden in samenwerking en collectiviteit. “Bijvoorbeeld in groepscontracten, waarbij bedrijven elkaars capaciteit gebruiken op piekmomenten. Dat is technisch mogelijk, maar het wachten is nog op juridische goedkeuring. Deze en andere scenario’s worden de komende maanden in nauwe samenspraak met ondernemers uitgewerkt.”

Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek
Op 21 september worden de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek op de Harselaar aan de betrokken ondernemers gepresenteerd.

www.bikbarneveld.nl