BARNEVELD - Begin 2021 heeft de gemeente Barneveld een subsidie bij de provincie Gelderland aangevraagd voor een onderzoek naar de revitalisering van bedrijventerrein Harselaar-Oost. Nadat de subsidie was toegekend zijn diverse onderzoeken gestart, onder meer naar bereikbaarheid, mobiliteit, voldoende energie voor de toekomst, duurzaamheid, samenwerking en vernieuwing van de infrastructuur.

Ook de kosten zijn globaal in beeld gebracht. De totale investering is geraamd op circa 20 miljoen euro. Het grootste deel van de kosten zit in het opruimen van de bestaande wegen en ondergrond (vervuild) en het aanleggen van nieuwe wegen en riolering. Een dergelijke investering drukt zwaar op de begroting van gemeente Barneveld en moet weloverwogen gebeuren. Daarom is voor de revitalisering van Harselaar-Oost voor 2023 een bedrag van 325.000 euro voorgesteld om de kosten beter in beeld te krijgen en een subsidiescan te laten verrichten om alle dekkingsmogelijkheden goed in beeld te krijgen.

Het nu ingeschatte investeringsbedrag wordt ingebracht in het Meerjaren Investering Programma (MIP), waarin alle gewenste investeringen in de gemeente worden opgenomen. Binnen het MIP zal de gemeente keuzes maken over de hoogte en fasering van investeringen in de gemeente. Niet alles kan en zeker niet alles kan tegelijk. Voor Harselaar-Oost heeft het college tevens aangegeven in gesprek te gaan met de bedrijven in dat gebied over hun bijdrage aan de revitalisering van hun eigen bedrijventerrein qua beeldkwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid.