Vrijwel elke ondernemer heeft ooit vakantiewerk gedaan, veelal op aandringen ‘van thuis’ met de mededeling: “Ga aan het werk en niet mauwen maar sjouwen!” Althans, zo ging dat destijds bij mij en ik moet bekennen dat onze kinderen enkele jaren geleden min of meer dezelfde boodschap kregen. Niet mauwen maar sjouwen dus. Het zal u vermoedelijk niet verbazen dat er omtrent vakantiewerkers meer speelt. Voor werknemers jonger dan 18 jaar geldt bescherming volgens de Arbeidstijdenwet.

Jongeren vanaf 13 jaar mogen in principe in dienst komen voor vakantiewerk of als weekendhulp. Op de in dienst te nemen vakantiewerker zijn de normale regels van het arbeidsrecht van toepassing. Dit wil onder meer zeggen dat ten minste het minimum(jeugd)loon moet worden betaald, dat door de werkgever de premies werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen en dat de werknemer recht heeft op vakantiedagen en vakantiegeld. Valt een vakantiewerker onder de werking van de CAO, dan gelden ook die bepalingen.

Kinderen van 13 of 14 jaar mogen tijdens schoolvakanties op niet meer dan 5 dagen per week en sowieso niet op zondag werken. Er geldt een maximum arbeidsduur van 7 uur per dag en 35 uur per week, gedurende ten hoogste 4 vakantieweken per jaar waarvan ten hoogste 3 weken aaneengesloten.

Voor kinderen van 15 jaar bedraagt de arbeidsduur maximaal 40 uur per week en 8 uur per dag. Een kind van 15 jaar mag ten hoogste 6 weken vakantiewerk doen, waarvan ten hoogste 4 weken aaneengesloten. 16- en 17-jarigen mogen wel op zondag werken, maar dan moet de zaterdag een vrije dag zijn. Gemiddeld mag maximaal 40 uur per week worden gewerkt. Nachtdiensten, overwerk en bereikbaarheidsdiensten zijn verboden voor jeugdigen.

Vanwege de kinderbijslag is het goed om te weten wat kinderen mogen bijverdienen, zonder dat er wordt gekort. In 2019 mag een 16- of 17-jarige niet meer dan € 1.296 netto per kwartaal bijverdienen. In de zomervakantie mogen ze € 1.330 netto extra verdienen, zonder dat dit van invloed is op de kinderbijslag. Als werkgever kunt u hier maar beter rekening mee houden, anders beginnen ze ‘van thuis’ te mauwen.

Bert van Dijk | Salarisadviseur bij Schuiteman Accountants & Adviseurs  
T 0342-41 12 00 | E bvdijk@schuiteman.com

www.schuiteman.com