BARNEVELD - Veel Barnevelsde productiebedrijven groeien hard door de aantrekkende economie. Daardoor schiet de aandacht voor veiligheid er nog wel eens bij in. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten volgens Arend Flier van Wincoop Veiligheidstrainingen.

Pand niet meer toereikend
Als je groeit is het logisch dat je elke vierkante meter van je pand optimaal probeert te benutten. Zorg wel dat het veilig blijft. Dus houd doorgangen ruim genoeg, voorkom dat personeel te dicht langs gevaarlijke machines moet lopen, houd vluchtroutes vrij, sla niet meer op dan er in je stellingen past etc. Als het misgaat doordat je commerciële belangen boven veiligheid hebt laten gaan, is de Inspectie SZW niet mild.

Geen veiligheidsinstructie voor flexkrachten
Heb je regelmatig flexwerkers of uitzendkrachten op de werkvloer om productiepieken op te vangen? Zorg dan dat ook zij veiligheidsinstructies krijgen en beschikken over de juiste PBM’s.

RI&E niet up to date
Heb je een nieuwe productiestraat ingericht, andere machines gekocht of bijvoorbeeld een hal bijgebouwd? Vergeet dan niet je Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te updaten. Als er iets gebeurt en je RI&E is verouderd, kan je alsnog tegen een flinke boete aanlopen. Zorg natuurlijk ook dat je machines en gereedschappen op tijd gekeurd zijn.

PBM’s niet gebruikt
Zorg dat medewerkers brillen, gehoorbeschermers en andere PBM’s ook echt gebruiken. Alleen beschikbaar stellen is niet genoeg. Het kan je achteraf alsnog een letselschadeclaim opleveren als blijkt dat je niet actief gewerkt hebt aan een veiligheidscultuur in je bedrijf.

Geen BHV’er op de vloer
De Arbowet verplicht je om voorbereid te zijn op calamiteiten. Denk daarbij aan brand, maar ook aan een ongeval of een medewerker die een hartstilstand krijgt. Om in deze situaties adequaat te handelen, moet elke werkgever bedrijfshulpverleners (BHV’ers) opleiden. Er moet altijd een BHV’er op de werkvloer zijn, zeker als je werkt met machines of stoffen die letsel kunnen veroorzaken. Is dat niet het geval? Dan kan je een boete krijgen die oploopt tot duizenden euro’s.

Wincoop Veiligheidstrainingen verzorgt jaarlijks zo’n 4.000 VCA, BHV en EHBO-cursussen op 22 locaties in Nederland of in company bij bedrijven. Ook stelt het RI&E’s en ontruimplannen op en leidt het Barneveldse bedrijf als arbo-partner preventiemedewerkers op. 

www.bhv-vca-ehbo.nl