BARNEVELD - De gemeente Barneveld heeft 2018 afgesloten met een positief saldo van bijna 15,6 miljoen euro. Dat komt vooral door de verkoop van grond voor nieuwe bedrijfspanden. 

De gemeente verdiende daar ruim 9 miljoen euro aan, met name afkomstig uit verkopen van kavels op het eerste deel van bedrijventerrein Harselaar-Zuid. Dat terrein is inmiddels bijna vol. Daarom wil de gemeente versneld fase 1b van Harselaar-Zuid ontwikkelen.

De cijfers staan in het jaarverslag van de gemeente Barneveld. Daarin blikt de gemeente terug op het gevoerde beleid en het prijskaartje dat daaraan hangt. Op economisch terrein valt op dat de gemeente fors meer geïnvesteerd heeft in het Barneveldse ondernemingsklimaat en de economische promotie van Barneveld. In 2018 ging het om een bedrag van bijna 1 miljoen euro, tegenover een kleine zes ton in 2017. De invoering van gratis parkeren op koopavonden en een lange storing van de parkeerautomaten leverden een kostenpost van 99.000 euro op.