BARNEVELD - Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de gemeente Barneveld vier mogelijke tracés van een oostelijke rondweg om Barneveld in kaart gebracht. 

De rondweg moet een directe verbinding vormen tussen industrieterrein Harselaar-Zuid en de A30. Daarvoor wordt de Scherpenzeelseweg doorgetrokken langs woonwijk Veller, met een tunnel onder of een viaduct over de spoorlijn Amersfoort-Ede, om uiteindelijk uit te komen op de rotonde Wesselseweg (N800)/Hanzeweg-Zuid. 

Dat kan op verschillende manieren, blijkt nu uit het verkennende tracéonderzoek van Royal HaskoningDHV. Een westelijke variant loopt vlak langs woonwijk Norschoten, een oostelijke variant gaat met een ruime boog om Barneveld heen. Daartussen liggen nog twee mogelijke routes. Volgens Royal HaskoningDHV zijn deze vier routes het meest kansrijk omdat hierbij zo min mogelijk bestaande woonpercelen, bedrijven en ontsluitingsstructuren aangetast worden. In 2021 moet het definitieve tracé bekend zijn. De schop gaat naar verwachting in 2025 in de grond, waarna de rondweg in 2029 in gebruik wordt genomen.

De rondweg moet er voor zorgen dat er minder vrachtverkeer door het centrum van Barneveld gaat en het verkeer in de regio beter doorstroomt. De gemeente Barneveld gaat de komende weken in gesprek met omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden over de route van de rondweg. Tot 3 juli is er elke woensdagmiddag een inloopspreekuur in het gemeentehuis over het doortrekken van de rondweg.

Eerder werd al bekend dat Barneveld ook opnieuw onderzoek gaat doen naar een westelijke rondweg. Het gaat om een doorgaande weg die vanaf de turborotonde aan de Thorbeckelaan naar het zuiden loopt, achter de velden van Sportpark 't Nieuwe Oost langs. De weg moet uiteindelijk uitkomen op de Plantagelaan. Volgens de gemeente kan zo'n westelijke rondweg veel verkeer uit het centrum van Barneveld halen. De plannen voor deze rondweg zijn nog in een veel priller stadium.