BARNEVELD - De gemeente Barneveld is een gewilde plek voor ondernemers om zich er te vestigen. Begrijpelijk, want Barneveld ligt centraal, is (nog) goed bereikbaar via A1 en A30 en biedt ondernemers een prettig vestigings- en ondernemersklimaat. Niet verwonderlijk dat Barneveld werd uitgeroepen tot beste economische locatie van Gelderland.

De afgelopen jaren is gewerkt aan de uitbreiding van het aantal bedrijventerreinen in Barneveld: Harselaar-West-West (15 ha.), Harselaar-Centraal (6 ha.), Harselaar-Driehoek (15 ha.) en Harselaar-Zuid Fase 1a (32 ha.). Vooral de ontwikkeling van Harselaar-Zuid is bijzonder: in de crisisjaren werd de eerste fase in snel tempo uitgegeven: veel Barneveldse bedrijven die elders niet meer konden groeiden, konden dat wel op Harselaar-Zuid.

De snelheid waarmee deze fase was uitgegeven, betekende dat de gemeente Barneveld – sneller dan gedacht – de ontwikkeling van de vervolgfase (1b) ter hand wilde nemen. “Maar de stikstofcrisis gooide roet in het eten”, vertelt projectleider Reinard de Jong. “De afgelopen tijd zijn we druk geweest met de voorbereidingen voor de ontwikkeling en uitgifte van Harselaar-Zuid Fase 1b (met een oppervlakte van 20 ha.), maar de stikstofcrisis zorgt voor veel vertraging. We onderzoeken (nog steeds) verschillende opties om tot een oplossing te komen. Dat blijft een uitdagende en ingewikkelde puzzel, mede omdat de wet- en regelgeving niet duidelijk en eenduidig is.”

“We verwachten halverwege dit jaar een houdbare oplossing te hebben, zodat we snel verder kunnen met de planologische procedure. Dat is belangrijk, want de afgelopen tijd hebben verschillende ondernemers (lokaal, regionaal en zelfs nationaal) hun interesse in een kavel op Harselaar-Zuid Fase 1b getoond. We hopen dat we medio dit jaar duidelijkheid kunnen geven en ook deze ondernemers kunnen melden dat de ontwikkeling van Harselaar-Zuid Fase 1b van start gaat. Ook dit wordt – mede vanwege de fraaie ligging nabij de Esvelderbeek – een bedrijvenpark om trots op te zijn; als gemeente, maar in het bijzonder als ondernemer.”

Naast de hopelijk spoedige ontwikkeling van Harselaar-Zuid Fase 1b bereidt de gemeente ook de ontwikkeling van het resterende openbare gebied bij Harselaar-Driehoek voor. “We verwachten dat dit deze zomer bouwrijp is gemaakt. De eerste percelen (niet in eigendom van de gemeente) zijn al verkocht. Hiermee wordt ook Harselaar-Driehoek verder vormgegeven”, aldus projectleider Reinard de Jong.

 

 

 

 

.