Hoe ontwikkelt de markt voor commercieel vastgoed zich in Barneveld? En welke panden en bedrijventerreinen zijn in trek? Bedrijfsmakelaar Gerben Hartkamp van Midden Nederland Makelaars steekt voor Business in Barneveld de thermometer in de vastgoedmarkt.

“De markt voor bedrijfsonroerend goed doet het onverminderd goed. Aanjagers zijn sectoren als de logistiek en de bouw, maar ook ICT-bedrijven groeien sterk. Gevolg is dat het aantal transacties op de vastgoedmarkt en het volume daarvan toeneemt.”

Kantoorleegstand neemt af
“Lange tijd was de kantorenmarkt een groot zorgenkind, maar dat verandert. Vooral de vraag naar kantoorruimte tot 500 m² neemt toe. Het zijn niet alleen Barneveldse bedrijven die extra ruimte nodig hebben, steeds vaker kloppen bedrijven uit de regio hier aan. De centrale ligging van Barneveld is dan een pluspunt en dat we nog opnamecapaciteit hebben is nu ineens een voordeel. Zelfs de kantoortorens aan de A1 hebben wij nagenoeg gevuld, terwijl er nog niet eens zo lang geleden stemmen opgingen om die om te bouwen tot woningen. Een interessante landelijke trend is de opmars van flexibele kantoorconcepten. Vooral in de Randstad en de grotere steden groeit het aantal plekken waar je serviced offices en co-working spaces kunt huren. Opvallend is dat ook een aantal grote bedrijven zo’n flexconcept integreert in hun kantoorpand, om te profiteren van de dynamiek die dat oplevert. In Barneveld zien we nog geen grote ontwikkelingen op dit gebied, maar wellicht liggen hier marktkansen.”

Grondprijzen in de lift
“De vraag naar bedrijfsruimte is onverminderd hoog. Die wisselen vlot van eigenaar. Ook de vraag naar grond voor nieuwbouw blijft onverminderd groot. Daardoor zitten ook de grondprijzen in de lift. Een kavel voor een koopje? Dat zit er niet meer in. Bij nieuwbouw en bestaande bouw zien we een groeiend bewustzijn dat duurzaamheid een niet te onderschatten factor is voor de toekomstige waarde van vastgoed.”

Retail relatief stabiel
“In de Barneveldse winkelstraten is hier en daar nog wel werk aan de winkel. De leegstand is dit jaar iets opgelopen. Maar het leegstandspercentage (5,3 procent) ligt nog altijd lager dan in de meeste andere Nederlandse gemeenten. Een trend die we landelijk zien is dat het aantal retailpanden afneemt, de centra compacter worden en winkelpanden ingevuld worden door horeca.”

mnm-bog.nl