Je bedrijf verkopen. Dat is een ingrijpende stap. Maar als die gedachte al even door je hoofd speelt, kan 2020 wel eens een heel goed jaar zijn om de knoop door te hakken.

Daar zijn een aantal redenen voor aan te voeren. De eerste is dat we zes jaren met economische groei achter de rug hebben. Potentiële kopers zijn daardoor weer in de positie om een overname te doen. De verwachting is echter dat de economische groei in 2020 afvlakt. Een wijs ondernemer zei ooit: je kunt beter twee jaar te vroeg verkopen, dan drie weken te laat. In 2020 zit je waarschijnlijk nog voor het omslagpunt.

Strategische motieven van kopers
Daar komt bij dat een deel van de kopers nu met strategische motieven de overnamemarkt verkent. Ze kunnen bijvoorbeeld geen nieuwe medewerkers meer vinden. Heb jij die in dienst? Dan ben je ineens een interessante overnamekandidaat, mits je key personnel natuurlijk aan je gebonden hebt. Andere bedrijven willen met het oog op mindere economische tijden hun marktpositie versterken of aanbod diversifiëren.

Lage rente wakkert overnamemarkt aan
Door de huidige lage rente kunnen kopers een overname tegen lagere lasten financieren. Houd er in het mkb wel rekening mee dat kopers een overname vaak niet volledig cash kunnen financieren, waardoor je een deel van het geld in je bedrijf moet laten zitten. In zo’n situatie is het belangrijk om zekerheden te bedingen.

Aandachtspunten bij verkoop
Om een goede deal te sluiten, is het belangrijk om door de ogen van de koper naar je bedrijf te kijken. Zorg dat afspraken met klanten en leveranciers goed zijn vastgelegd en dat er geen claims meer liggen. Breng verder je kostenstructuur en ICT-infrastructuur op orde. Voor strategische kopers is ook de kwaliteit van je managementteam cruciaal. Door nu aan deze punten te werken, kun je straks een hogere verkoopprijs realiseren.

Verkoopondersteuning
Wil je een onafhankelijke second opinion over de timing van de verkoop of verkoopbaarheid van je bedrijf? Dan kijk ik graag een keer over je schouder mee. Tijdens het verkoopproces kan ik je ontzorgen door snel het speelveld in kaart te brengen, te beoordelen of er op zakelijk en menselijk vlak een match is en je veel regelwerk uit handen te nemen. Ik vertel je er graag meer over in een vrijblijvend gesprek.

 Ad Jonker is als ondernemende registeraccountant gespecialiseerd in fusies en overnames.

www.fuziesenruzies.nl
www.jonkerfieret.nl