BARNEVELD – De coronacrisis lijkt vooralsnog geen einde te maken aan de krapte op de regionale arbeidsmarkt. In de maand mei daalde het aantal mensen dat werkloos thuis zit in de Regio FoodValley opnieuw fors.

Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. In mei 2021 registreerde het UWV 3.554 mensen met een ww-uitkering in de regio waartoe ook Barneveld behoort. Vorig jaar waren dat er in dezelfde maand nog 4.066. Een daling van 12,6 procent. Ook ten opzichte van de maand april is het aantal ww-uitkeringen gedaald.

Herstel landelijke arbeidsmarkt
Het UWV verwacht dat de landelijke arbeidsmarkt zich in de loop van 2021 en 2022 gaat herstellen van de coronacrisis. In een recente arbeidsmarktprognose wordt voor dit jaar nog een kleine banenafname (-0,1%) voorspeld, maar voor 2022 een groei van 1,3 naar 10,8 miljoen banen.

Het UWV verwacht dat in sectoren die door de coronacrisis geraakt zijn, dit jaar nog veel banen verloren gaan. “Bijvoorbeeld in de sector cultuur, sport en recreatie daalt het aantal banen met 4,3%, bij schoonmaakbedrijven daalt het aantal banen met 3,3% en in de horeca met 1.5%. Een uitzondering hierop is de uitzendbranche en de arbeidsbemiddeling. Deze sector werd hard geraakt door de coronacrisis, maar in 2021 groeit het aantal banen in deze sector het hardst met 2,4%. De uitzendsector loopt vaak voor op andere sectoren, omdat werkgevers na afloop van de crisis vaak eerst voor flexwerkers kiezen. Andere sectoren waar het aantal banen toeneemt in 2021 zijn de sector openbaar bestuur en de sector specialistische zakelijke diensten. Het aantal banen groeit in het openbaar bestuur met 2,2% en in de specialistische zakelijke diensten met 2,1%”, schrijft het UWV.

Snel weer aan het werk
Ondanks de economische impact van de lockdowns is de werkloosheid relatief weinig toegenomen. Uit onderzoek van UWV blijkt dat 61% van de werknemers die tussen maart en oktober 2020 hun baan verloren binnen een half jaar weer werk vond. Ook in de horeca en de cultuur, sport en recreatie sector, die beide hard geraakt werden door de coronacrisis, vond een groot gedeelte van de baanverliezers weer binnen zes maanden werk. In de horeca vond 63% van de baanverliezers weer werk binnen zes maanden en in de cultuur, sport en recreatie was dit 59% van de baanverliezers. De gevolgen voor werknemers die na de tweede en derde lockdown hun baan kwijt raakten, zijn nog niet bekend.

De baanverliezers in de horeca en de cultuur, sport en recreatie vonden over het algemeen weer werk in de sector waar zij werkzaam waren. In de reisbranche en de luchtvaart is dit anders. Van de baanverliezers in de reisbranche die binnen zes maanden werk vonden, vond 90% werk in een andere sector en in de luchtvaartsector was dit 87%.