BARNEVELD- Ze is driekwart jaar wethouder van – onder meer – economische zaken, en trots op de economie van Barneveld: Didi Dorrestijn-Taal. “De lokale economie presteert bovengemiddeld goed. Met bijvoorbeeld een lage werkloosheid en lage leegstandscijfers in de kernwinkelgebieden en op de bedrijventerreinen.” Ook het nieuwe jaar 2019, waarvan de eerste maand alweer achter ons ligt, heeft nieuwe uitdagingen. Wethouder Didi Dorrestijn-Taal aan het woord.

“De economie van Barneveld presteert bovengemiddeld goed. De werkloosheid is in Barneveld nog steeds erg laag (en dat geldt ook voor de regio). Het percentage WW-uitkeringen bedroeg in november 2018 in Nederland 3%, tegen 2,2% in FoodValley en 1,6% in Barneveld. Dat is natuurlijk een mooi gegeven”, legt de wethouder uit. “Maar aan de andere kant remt de lage werkloosheid de groei van de Barneveldse economie omdat er onvoldoende arbeidscapaciteit beschikbaar is. Om dit gevaar te ondervangen, starten vijf metaalbedrijven samen met de gemeente de Barneveld Techniek Opleiding, de BTO.”

Koopkrachtgroei
“De winkelleegstand in de gemeente Barneveld is onverminderd laag. Om winkelcentra aantrekkelijk te houden, zetten we het beleid ten aanzien van nieuwe detailhandelslocaties buiten het kernwinkelgebied verder door. We doen dat om de kernwinkelgebieden in dorpen als Barneveld en Voorthuizen sterk te houden.”

Woningbouwontwikkelingen
“Als gevolg van de krapte op de woningmarkt
– nieuwbouwwoningen zijn binnen een mum van tijd verkocht – levert de gemeente Barneveld in vergelijking met andere gemeenten jaarlijks een groot aantal nieuwbouwwoningen op. Dit heeft een belangrijke positieve invloed op aanverwante sectoren (je kunt dan denken aan de aannemerij, woninginrichtingen, bouwmarkten, etc.). Daarom is het van groot om de bouwstroomcapaciteit van het jaarlijks aantal op te leveren woningen op peil te houden. In dat verband is het goed dat er voortvarend met de ontwikkeling van de Voorthuizense wijken Holzenbosch en Wikselaarse Eng en in Barneveld met Bloemendal wordt doorgegaan. Nieuwe woonwijken waar het niet alleen fijn wonen is, maar waar we ook nadrukkelijk rekening houden met klimaat en duurzaamheid.”
“Het is daarnaast de verwachting dat de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen in 2019 zal aanhouden. Daarom geven we in 2019 verder invulling aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen (zoals het nieuwe Harselaar-Zuid Fase 1b en in Voorthuizen en Stroe). Om de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen op peil te houden, worden in 2019 ook de voorbereidingen voor de revitalisering van Harselaar-Oost vervolgd. Ik ben ervan overtuigd dat ook Harselaar-Oost straks – na de revitalisering – een visitekaartje voor Barneveld is. Waar het voor jou als ondernemer, samen met je medewerkers, goed toeven is.”

Nieuwe bedrijventerreinen die vervolgens lastig te bereiken zijn? “Nee. Dat kan natuurlijk niet. Om de economische groei te kunnen faciliteren, wordt in 2019 de infrastructuur verder op orde gebracht. De Harselaartunnel wordt geopend waardoor de ontsluiting van Bedrijventerrein Harselaar verder wordt verbeterd en aangepast op de nieuwe uitbreidingen. Ook de regionale bereikbaarheid blijft inzet van actie. Hierbij heeft de opwaardering van de aansluiting A1/A30 prioriteit. We hebben daar de afgelopen jaren met succes voor gelobbyd in Den Haag en nu de minister een MIRT-Verkenning heeft toegezegd, kunnen er concrete plannen voor de aanpak van deze aansluiting worden gemaakt.” Maar niet alleen voor de weg zijn er plannen. “Ook de plannen voor de ontwikkeling van een Railterminal Barneveld worden in 2019 vervolgd.”

Circulair

“Onze ambitie is om het gebruik van grondstoffen in de Barneveldse economie in 2050 volledig circulair te laten zijn. Dit sluit helemaal aan bij de doelstelling van het Rijk en de provincie Gelderland. Om dit te kunnen bereiken, wordt in 2019 een regionaal kader (in Regio Foodvalley, dus) vastgesteld. Dit kader wordt door het bedrijfsleven uitgewerkt in een lokaal actieprogramma. We informeren later dit jaar alle bedrijven over dit programma. Ook het in 2018 gestarte Energieloket Bedrijven wordt dit jaar vervolgd. Doel is om het bedrijfsleven te adviseren over de mogelijkheden voor energiebesparing.”

“We hebben de dienstverlening aan ondernemers hoog in het gemeentelijke vaandel staan. We werden niet voor niets tot twee keer toe de MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland! Als college leggen we minimaal tien bedrijfsbezoeken af, maar zelf ga ik ook nog eens bij minimaal twintig bedrijven ‘op de koffie’. Belangrijke momenten om te horen hoe het met de ondernemer gaat. Daarnaast gaat het team Economische Zaken ook nog eens bij zo’n vijftig bedrijven op bezoek. We willen op die manier worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen bedrijven en bedrijfstakken om vervolgens acties en beleid te ontwikkelen die de Barneveldse economie verder kunnen versterken.”

“Voor wat betreft de toeristische ontwikkeling zetten we de samenwerking met VisitVeluwe en GoBarneveld voort. Ook wordt de samenwerking binnen de Veluwe verder versterkt. Samen met Ede en Apeldoorn wordt in dat kader bijvoorbeeld een verdere financiële bijdrage aan het Wisent-project gegeven. En dit jaar actualiseren wij, samen met het toeristisch bedrijfsleven, het toeristisch beleid zoals vastgelegd in het TROP uit 2008. Daarna wordt een nieuw actieprogramma opgesteld.”

“Kortom: een nieuw jaar vól uitdagingen. Een nieuw jaar waarin we opnieuw samen met het bedrijfsleven, met al die ondernemers, ons willen inzetten voor het versterken van de Barneveldse economie. Ik kijk er iedere dag naar uit.”