Rechtszaken span je niet zomaar aan. Maar het is sinds deze zomer nóg belangrijker dat je goed nadenkt voor je de gang naar de rechter maakt wanneer je een conflict hebt met bijvoorbeeld een leverancier of klant. 

Dat heeft alles te maken met een uitspraak van de Hoge Raad. Die boog zich over een langslepende zaak tussen een café-eigenaar uit Den Haag en een verzekeraar. Wat was er aan de hand?

Het café van deze Haagse ondernemer was in vlammen opgegaan. De cafébaas claimde daarop de brandschade bij zijn verzekeraar Achmea. Achmea rook echter onraad omdat de café-eigenaar twee maanden voor de brand het verzekerde bedrag voor de bedrijfsinventaris van € 300.000 naar € 660.000 had verhoogd.

De verzekeringsmaatschappij weigerde om die reden de schade te vergoeden. Volgens Achmea was de brand gesticht in opdracht van de cafébaas, die ook nog eens bestuurder en enig aandeelhouder van het café was. De verzekeraar claimde daarom op haar beurt dat de cafébaas alle proceskosten moest vergoeden.

De rechtbank oordeelde dat er inderdaad voldoende bewijs was dat de neef van de cafébaas de brand in opdracht had gesticht. De rechter liet de cafébaas daarom opdraaien voor de proceskosten. Het hoger gerechtshof ging mee in het eerste oordeel, maar liet Achmea wél zelf de juridische rekening à € 72.767 betalen. De Hoge Raad heeft die uitspraak nu bekrachtigd, maar het vonnis heeft wel een interessant staartje.

Een ongegronde vordering én een ongegrond verweer kunnen volgens de Hoge Raad beide reden zijn om iemand te veroordelen tot het volledig vergoeden van de proceskosten. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer één van de partijen zich beroept op onjuiste feiten of kansloze stellingen poneert.
De les van deze zaak? Laat je goed adviseren over de kansen van jouw zaak. Want als je weet of had kunnen weten dat de feiten of omstandigheden waar jij je op beroept niet juist zijn, dan is dat misbruik van het procesrecht of onrechtmatig handelen. In dat geval krijg je een flinke rekening gepresenteerd. Uiteraard denken wij graag met je mee over jouw kansen bij een conflict met een klant of leverancier. Daarbij is ons motto altijd: schikken als het kan, procederen als het nodig is!

Jaap Wolleswinkel is advocaat bij Wolleswinkel Advocaten in Barneveld

www.wolleswinkel.nl