Samenwerken met familieleden. Het gebeurt in veel Barneveldse bedrijven. Hoe benut je de kracht van de familiebanden optimaal en minimaliseer je de kans op conflicten? Drie tips!

Schep duidelijkheid over rollen In een familiebedrijf lopen de rollen nog wel eens door elkaar heen. Je hebt bijvoorbeeld familieleden die alleen aandeelhouder zijn, familieleden die in loondienst zijn en familieleden met aandelen die ook in het management zitten. Bovendien ontmoet je elkaar op de werkvloer én in privé-settings. Dat vraagt om duidelijkheid over rollen en zuiverheid in de communicatie. Zeg je iets als familielid, als leidinggevende of als mede-aandeelhouder? Ook is het belangrijk dat je – in ieder geval in het bedrijf – zakelijk met elkaar omgaat.

Stel een familiestatuut op Wil je nog een stap verder gaan? Dan kan je een familiestatuut opstellen. Zo’n statuut kan je zien als kompas of handboek van het familiebedrijf. Je legt er bijvoorbeeld samen in vast wat de familiewaarden zijn, maar ook wie welke rol binnen het bedrijf inneemt, hoe de waarde van het bedrijf wordt bepaald en wat er gebeurt als een van de aandeelhoudende familieleden in een echtscheiding raakt. Door dit te bespreken voor de eventuele emoties oplopen, voorkom je problemen. Ik help je graag om tot een breed gedragen familiestatuut te komen.

Maak een opvolgingsplan Dat een volgende generatie het familiebedrijf op termijn overneemt, is minder vanzelfsprekend dan vroeger. Maak daarom op tijd een opvolgingsplan. Voor zo’n opvolgingsplan inventariseer je de wensen van alle betrokken familieleden. Hoe kijken ze tegen het bedrijf aan, welke rol zien ze voor zichzelf weggelegd en voor hoe lang?

Vaak worden ook de verschillende competenties en kwaliteiten in kaart gebracht, bijvoorbeeld via assessments. Hebben broers, zussen, neven of nichten ook in huis wat er nodig is in de volgende fase van het bedrijf? Het brengen van zo’n boodschap kan lastig zijn. Ga jij je broer of zus vertellen dat het misschien geen goed idee is om plaats te nemen in de directie? Veel familiebedrijven kiezen daarom voor een externe procesbegeleider. Die rol vervul ik regelmatig en vul ik ook graag voor jullie familiebedrijf in.

 Ad Jonker is partner en registeraccountant bij JonkerFieret in Barneveld.

www.fusiesenruzies.nl
www.jonkerfieret.nl