Je bent ooit vol enthousiasme samen een bedrijf gestart. Maar nu kost de samenwerking met je compagnon of zakenpartners steeds meer energie. Kan 'zakelijke relatietherapie' jullie partnerschap nog redden?

Het is een vraag waarop ik je niet bij voorbaat een pasklaar antwoord kan geven. Maar ik kan je wel vertellen hoe ik als business mediator ondernemers help om soortgelijke conflicten op te lossen.

Stap 1: het probleem scherp krijgen
Mediation begint altijd met het in kaart brengen van het probleem. Waar loop jij tegenaan, wat zit je zakenpartner(s) dwars? Deze ingrediënten zie ik regelmatig terugkeren bij stroeve zakelijke samenwerkingen:
- Er zijn geen goede afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden.
- De karakters en drijfveren van zakenpartners verschillen sterk.
- Eén van de compagnons spreekt zich niet uit over wat hij of zij echt vindt en wil.
- Eén van de partners voegt minder waarde toe aan het bedrijf dan de ander.
- Er is geen duidelijke bedrijfskoers en/of inzicht in managementinformatie.

Stap 2: inzicht in elkaars positie
In bijna alle zakelijke conflicten komen emoties om de hoek kijken. Uit frustratie ga je de ander verwijten maken, trek je jezelf juist terug of creëer je jouw eigen waarheid. Als mediator help ik partijen om inzicht te krijgen in elkaars standpunten en belangen en werk ik aan het herstellen van een constructieve samenwerking.

Stap 3: werken aan oplossingen
Vervolgens help ik jullie om in open gesprekken samen tot oplossingen te komen, deze te structureren en de consequenties ervan in kaart te brengen. Als dat lukt maken we een lijst met afspraken. Daarin staat hoe jullie de samenwerking op een goede manier kunnen voortzetten.
Een dergelijke aanpak lijkt misschien eenvoudig. Besef echter dat je problemen die al jarenlang sudderen, niet in korte tijd oplost. Desalniettemin is het zeker de moeite waard. Je houdt zelf namelijk de regie, hebt meer grip op de uitkomst en het is in de praktijk veel sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Bovendien is het risico kleiner dat persoonlijke relaties onherstelbaar beschadigd raken of dat je bedrijf door ruzie ten onder gaat.

Ad Jonker RA Registermediator Fusies & Ruzies JonkerFieret

Ad Jonker is een registeraccountant die meer heeft met mensen dan met cijfers. Zijn specialiteit? Ondernemers begeleiden bij overnames, participaties en fusies en het oplossen van ruzies.

www.fuziesenruzies.nl
www.jonkerfieret.nl