BARNEVELD – Een optimale bereikbaarheid is cruciaal voor veel Barneveldse bedrijven. Daarom is de BIK nauw betrokken bij de voorbereidingen van grote infraprojecten in de regio.

Je kunt dan denken aan betrokkenheid bij bijvoorbeeld de plannen voor een nieuwe Oostelijke rondweg om Barneveld, maar ook de aanpak van knooppunt A1/A30 dat mede dankzij het lobbywerk van de BIK hoog op de landelijke infra-agenda is gekomen. De BIK kijkt daarbij verder dan het stukje snelweg bij Barneveld. Ook de doorstroming op de A1 richting Amersfoort en Apeldoorn heeft de aandacht van de BIK, om zo te borgen dat Barneveldse producenten en dienstverleners in beweging kunnen blijven.

De BIK zet zich ook actief in voor de komst van een railterminal aan de A1 bij Barneveld. Uit onderzoek van de BIK en de gemeente Barneveld blijkt dat er grote lokale en regionale vraag is naar zo’n op- en overslagfaciliteit, onder meer vanuit de transport- en foodlogistieke sector. De bloei van deze sectoren heeft weer positieve economische effecten voor het brede bedrijfsleven en vestigingsklimaat in Barneveld. Een railterminal maakt Barneveld en de Regio Foodvalley bovendien minder afhankelijk van wegtransport en minder kwetsbaar voor filedruk, sluit aan bij ambities van het Havenbedrijf Rotterdam om meer containervervoer per spoor te laten plaatsvinden en draagt bij aan een verlaging van de stikstofuitstoot door wegtransport. De gemeente Barneveld steunt het plan en de provincie Gelderland wil - waar dat kan - meedenken en meehelpen. Inmiddels vinden er gesprekken met mogelijke exploitanten plaats.

www/bikbarneveld.nl