In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn voor de werknemers verschillende vormen van verlof geregeld die het combineren van zorgtaken en hun werk eenvoudiger maken. De afgelopen jaren zijn de verlofvormen, vooral voor de werknemers met kinderen tot 8 jaar, uitgebreid. Het is voor werkgevers en werknemers best puzzelen welke verlofvorm wanneer kan worden toegepast.

Geboorte- en ouderschapsverlof
Naast een week doorbetaald geboorteverlof is het mogelijk om gebruik te maken van 5 weken aanvullend geboorteverlof, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Tijdens het aanvullende geboorteverlof heeft de werknemer recht op een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon. Het aantal uren geboorteverlof is gebaseerd op de voor de werknemer geldende arbeidsduur per week.

Beide ouders kunnen ook gebruikmaken van ouderschapsverlof. Ook hierin is een verandering gekomen. Van de 26 weken onbetaald ouderschapsverlof krijgt de werknemer 9 weken een UWV-uitkering van 70% van het dagloon. Voorwaarde is dat de werknemer deze 9 weken opneemt in het eerste levensjaar van het kind. De overige 17 weken kunnen opgenomen worden tot aan de 8e verjaardag van het kind.

Kort en langdurig verlof
Verder worden de verlofvormen zoals calamiteitenverlof, kort- en langdurend zorgverlof ook steeds belangrijker. Waar kan de werknemer gebruik van maken als er bijvoorbeeld sprake is van ziekte bij kind, partner of ouder? Voor de (betaalde) verlofvormen en de daaraan verbonden (salaris)consequenties geldt er voor werkgevers een informatieplicht ten opzichte van werknemers. Deze informatieplicht kan worden verwerkt in een personeelshandboek of in de arbeidsovereenkomst, zodat werknemers goed zijn geïnformeerd. Is er een cao van toepassing? Raadpleeg dan ook de cao op afspraken die over de diverse verlofvormen zijn gemaakt.

Wordt uw werknemer privé geconfronteerd met zorgen? Wij adviseren u als werkgever om vroegtijdig met uw werknemer in gesprek te gaan, om samen te zoeken naar evenwicht in de werk- en privéomstandigheden. Zijn er vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij ondersteunen u graag  bij het zoeken naar een passende oplossing.

Anja Franken | Senior salarisadviseur
E: ajjfranken@visser-visser.nl
www.visser-visser.nl