Met de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden wil het kabinet de balans in het werken met en als zelfstandige herstellen.Wat gaat er mogelijk veranderen?

Soms is de scheidslijn tussen zelfstandige en werknemer dun. Het wetsvoorstel moet hierin meer duidelijkheid scheppen. Ook worden werkenden met beperkte onderhandelingsmacht ondersteund bij het
opeisen van hun arbeidsovereenkomst.

Nieuw toetsingskader
Het wetsvoorstel geeft aan wanneer er wordt gewerkt onder gezag van een leidinggevende. Er worden in dat kader drie hoofdelementen geïntroduceerd: werkinhoudelijke ondergeschiktheid, organisatorische inbedding en werken voor eigen rekening en risico. Het toetsingskader geeft antwoord op de volgende
vragen:

1. Op welke wijze wordt de werkende aangestuurd en gecontroleerd? Is er ruimte voor vrijheid, dan wijst dat op zelfstandig ondernemerschap. Staat de werkende onder leiding en toezicht van een ander, dan is er mogelijk sprake van een arbeidsovereenkomst.

2. Verricht de werkende een werk dat structureel wordt gedaan in de onderneming? En worden soortgelijke werkzaamheden ook gedaan door werknemers in de betreffende organisatie? En heeft de werkende daarin een vaste plek? Dan is er mogelijk sprake van een arbeidsovereenkomst.

3. Werkt de werkende zelfstandig, voor eigen rekening en risico? Dan is er mogelijk sprake van zelfstandig ondernemerschap.

Dit voorstel introduceert het rechtsvermoeden dat bij een uurtarief onder € 32,24 (peildatum 1 juli 2023) een arbeidsovereenkomst bestaat. De werkgever dient het tegendeel aan te tonen.

Eenvoudig een arbeidsovereenkomst
Hierdoor moet het voor werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt eenvoudiger worden om bij de werkgever dan wel bij de rechter een arbeidsovereenkomst te claimen. Bijkomend voordeel is dat er een preventief effect uitgaat van het rechtsvermoeden doordat bij werken tegen een lager tarief beter beoordeeld wordt of de klus door een zelfstandige gedaan kan worden of dat er sprake moet zijn van een arbeidsovereenkomst.

De verwachting is dat genoemd wetsvoorstel een aanscherping betekent van de beoordeling arbeidsrelaties, waardoor er bij een werkende vaker sprake zal zijn van loondienst in plaats van werken als zelfstandige.

Harm Bleijenberg, Relatiemanager Visser & Visser

www.visser-visser.nl