BARNEVELD - Wethouder Didi Dorrestijn-Taal (Economie) is er van overtuigd dat er voldoende kansen zijn voor de realisering van een Railterminal Barneveld. “We zijn een innovatief volkje dat op tal van gebieden kansen ziet en kansen pakt. Een railterminal in Barneveld hoort daarbij. Een ontwikkeling van en voor het bedrijfsleven in Barneveld die de economie stimuleert zodat Barneveld ook de komende jaren een uitstekende locatie blijft om je als bedrijf te vestigen.”

De afgelopen jaren is op verschillende momenten gesproken over eventuele realisering van een railterminal. Dat is niet zo verwonderlijk, want Barneveld is – mede vanwege de centrale ligging – een transportknooppunt. “En dat biedt mogelijkheden om verder uit te bouwen, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een Railterminal Barneveld.”?Wegcapaciteit?“Een Railterminal Barneveld draagt bij aan het verminderen van de enorme druk van het goederenvervoer op de wegen. Denk je eens in wat het bedrijven kost als hun vrachtwagens dagelijks in lange files staan. Dat is kapitaalvernietiging en de kosten die daarmee zijn gemoeid, worden – uiteindelijk – door de consument betaald. Daarnaast is zo’n voorziening niet alleen van belang voor de gemeente Barneveld, maar ook voor Regio Foodvalley en Regio Amersfoort.”

“Een bijkomend voordeel is dat een goederenoverslag bijdraagt aan een beter milieu, want een railterminal zorgt voor minder vrachtwagens op de weg. Goed nieuws voor ondernemers, van wie ook een bijdrage in het verminderen van de CO2-uitstoot wordt gevraagd. Door minder voor wegvervoer en meer voor goederenvervoer over het spoor te kiezen, daalt de CO2-uitstoot.”

Van en voor Barneveldse ondrnemers
Het is de bedoeling dat de goederenoverslag nabij Harselaar Zuid en Harselaar-Driehoek een voorziening ‘van en voor Barneveldse ondernemers’ wordt. “We gaan de toekomstige railterminal niet als gemeente zélf exploiteren. We willen als gemeente meewerken aan een haalbaar project, maar zijn hiervoor wel afhankelijk van andere partijen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we zo’n voorziening in Barneveld mogelijk moeten kunnen maken en doe een hartelijk beroep op andere partijen om zich hiervoor in te blijven zetten. Achter de schermen doen wij als gemeente, bijvoorbeeld in regionaal verband, al het nodige om zo’n ontwikkeling mogelijk te maken."